O diele:

Skladba Make love not art! (Lucy`s Diamonds Are Forever) [Venujte sa láske, nie umeniu (luciine diamanty sú večné)] je určená pre VENI ensemble a jej inštrumentálne obsadenie je flexibilné. Východiskový materiál je populárny, ošúchaný, všeobecne známy, ale (istým spôsobom) príťažlivý (pop-music, filmová hudba a pod.). Preniká k nám (a formuje nás, či už pozitívne alebo negatívne) bez toho, aby sme mu venovali pozornosť, lebo je súčasťou prostredia, v ktorom prebieha náš život. Toto je však pravda len sčasti, lebo mnohé skladby, ktoré akademici a tzv. establishment považujú za banalitu, zábavu, mali rozhodujúcejší podiel na formovaní a vyjadrovaní životného pocitu než množstvo skladieb tzv. artificiálnej hudby.


(autor, in: bulletin Melos-Étos 1995)

Prvé uvedenie na Slovensku

14. 11. 1995, Melos-Étos, Moyzesova sieň SF, Bratislava, SK
INTERPRETI: VENI ensemble
X