O diele:

Schneller, weiter, höher je mojou prvou skladbou, čerpajúcou z Bachovho Dobre temperovaného klavíra. Prekomponovaním Bachových fúg som sa snažil o úspornosť v skladbe a v recyklovaní materiálu, ktorý použil majster. Výsledok sa možno zdá jednoduchý, no samotný proces prekomponovania bol pomalý a prácny. Ako podklad pre výber materiálu skladby slúžili štyri fúgy (C dur, E dur, A dur a a mol) z prvého dielu Dobre temperovaného klavíra. Rytmickú štruktúru tvorí číselný rad zostavený z číslic 1-2-7-1-9-6-3. Uvedený číselný rad zároveň slúžil aj ako kľúč k výberu materiálu, ako „mapa“, podľa ktorej som prechádzal týmito štyrmi Bachovými fúgami. Názov Schneller, weiter, höher predstavuje zároveň akýsi „návod na použitie“ v zmysle pokynov, čo sa má v rámci jednotlivých úsekov ako aj v rámci celku odohrať... Ako píše Tamara Bernstein v recenzii na premiéru diela, „...skladba skúma problematický vzťah medzi svetom barokovej a súčasnej hudby. Syntetizátor, znejúci ako pohrebný organ, vytvára mäkký prúd dlhých chorálových akordov, rezonujúce brnkanie klavíra...znie ako čembalo v strašidelnej komore. Náhodné údery bicích nástrojov narúšajú tápavý pohyb huslí a violončela smerom k barokovej lyrike... Niekedy tieto útržky baroka pripomínajú zvyšky erodovanej hudby, vznášajúce sa v priestore..“. Skladba vznikla v roku 1996 ako objednávka súboru Arcana Ensemble a Allison Cameronovej, ktorej je aj venovaná.


(autor, in: booklet k CD "Schneller, weiter, höher")

X