O diele:

Objednávka medzinárodného festivalu VEČERY NOVEJ HUDBY pre skladateľský projekt „OFFERTORIUM“.Prvé uvedenie na Slovensku

9. 6. 2000, Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
INTERPRETI: Musica aeterna, Marián Lejava (dir.)
X