O diele:

Objednávka súboru Figura Ensemble, Kobenhavn.X