Časti diela:
Prelúdium pre ľavú ruku
Patetické prelúdium

X