O diele:

V roku 1989 zamýšľal Martinček napísať zopár drobných klavírnych skladieb, ktorými hodlal vzdať úctu niektorým tvorcom minulosti. Vzniklo päť nedokončených náčrtkov, na ktoré Martinček v priebehu ďalších rokov úplne zabudol, pretože jeho večne hľadajúci duch už medzitým bádal v nových štýlových oblastiach, ktoré napokon v roku 1992–94 vyústili napr. i do Desiatich mouvements a do Nového nokturna pre klavír. Začiatkom roka 1997 pri náhodnom prezeraní „starých zošitov“ sa Martinček nakoniec predsa len rozhodol spomínané klavírne skladby dokončiť a tak vzniklo Päť venovaní – 1. J. S. Bachovi, 2. F. Lisztovi, 3. C. Czernemu, 4. A. R. – rakúskemu Peržanovi, 5. B. Bartókovi I. Stravinskému, viac či menej polymetricky usporiadaných, ktoré síce predstavujú vďačné, avšak neľahké klavírne štúdium. Dielo je venované vynikajúcemu klaviristovi, zanietenému propagátorovi slovenskej hudby prof. S. Zamborskému.


(Bulletin Nová slovenská hudba 1998)

Časti diela:
J. S. Bach
F. Liszt
C. Czerny
Alexander Rahbari
Bartók a I. Stravinskij pospolu
J. P. Rameau: La poule


Prvé uvedenie na Slovensku

19. 11. 1998, Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
INTERPRETI: Stanislav Zamborský (pf)
X