O diele:

Práve symbióza premyslenej, dôkladne práce s intervalovými konštrukciami, pomocou ktorých vznikali nové, dynamické modely polyfonických hlasov v spojení so symetriami progresívnych súzvukov, vytvára základnú ideu pre Sonátu č. 3 Invencia z roku 1976. V jej susedstve stojí violová Elégia, ale hlavne Dva tance v bulharskom rytme, vstrebajúce balkánsky princíp nepravidelnej metriky ako pre nás v istom zmysle exotického koloritu podobne, ako predtým Rumunská rapsódia – Negrea. Obidve entity napokon o čosi skôr markantne zviditeľnil sedmohradský rodák Béla Bartók popri bulharskom mágovi Pančovi Vladigerovi a rumunskom velikánovi George Enescovi, ku ktorým sa však s určitou pravidelnosťou vracal aj už spomínaný ďalší sedmohradský rodák Ligeti. V Martinčekovej Tretej sonáte sa odzrkadľuje syntéza: bulharské rytmy, Stravinského bitonálny akordický protihlas, bartókovské ostináto a modalita (striedanie poltónov s celými tónmi a z toho vygenerovaná preferencia malých tercií a tritónu), ligetiovské rozsiahle rýchle pasáže z detailne vybrúsených intervalových konštrukcií (Martinček poznal Ligetiho Etudy prakticky okamžite od ich vzniku, pretože partitúru ich rukopisu mu zaslal osobne Ligeti prakticky ihneď po ich vydaní), polyrytmika, hravý polyfonický neoklasicizmus, v ktorom možno započuť Bacha, ako sa neuveriteľne plasticky premieňa na Hindemitha, alebo Beethovena, ako na nenápadne metamorfujúceho sa Šostakoviča. To všetko by nebolo možné bez Martinčekovej dôkladnej analýzy stavebnej podstaty hudobného dedičstva, ktoré následne modifikuje a vytvára ich prirodzenú koexistenciu – nové „spolubytie“. Z hybridného základu vymodeluje originálny, sústredený novotvar, v ktorom dokáže spoločne jestvovať homofónia s polyfóniou, stará hudba so súčasnou, voľná notácia s exaktnou toccatou, polymetrika s monódiou. Jednota v kontraste v tomto prípade znamená dokonalosť splynutia nečakaného. Sonáta je venovaná klaviristovi, blízkemu priateľovi a najvernejšiemu interpretovi skladateľových diel, Ivanovi Palovičovi.


(Ivan Buffa, in: bulletin Nová slovenská hudba 2014, s. 32 – 33.)

X