O diele:

Sláčikové kvarteto napísal Dušan Martinček roku 1985 a je prejavom vtedy už vyrovnaného postoja k hudobnej tradícii. Rešpektabilné médium sláčikového štvorhlasu sformoval do podoby štvorčasťového sonátového cyklu, v ktorom rovnakú úlohu zohrávajú principiálne odkazy na podnety vrcholného klasicizmu, ako aj novátorská invencia, ktorá formuje hudobný jazyk celého diela.


(Vladimír Godár, in: bulletin festivalu Melos-Étos 2007)

Časti diela:
Allegro energico e feroce
Corrente e con eleganza
Largo (quasi una cadenza)
Presto ad libitum


Prvé uvedenie na Slovensku

26. 10. 1991, SK
X