O diele:

Skladba patrí do môjho tretieho kompozičného obdobia, započatého roku 1983 kompozíciami Animácie, Contradictions, Prerušené ticho a ď. Hudobný proces týchto diel vyrastá zo zvláštnych mikrointervalových, prevažne polyfonických plôch. V zásade symbolicky chápaný názov skladby nie je náhodný; nie je to iba pokus o zmierenie súčasných medziľudských vzťahov, ale aj o riešenie "spolužitia" rozmanitých nástrojov, ktoré si vyžaduje prekonanie množstva prekážok v záujme pozitívneho výsledku. Interpretačne mimoriadne náročná kompozícia vznikla na objednávku Ensemble Wiener Collage, ktorému je aj venovaná.


(autor, in: bulletin Melos-Étos 1995)

Časti diela:
Sny a nádeje
"Vyrovnanie"


Prvé uvedenie na Slovensku

15. 11. 1995, Melos-Étos, Bratislava, SK
INTERPRETI: Ensemble Wiener Collage
X