O diele:

Skladba vznikla v roku 1987 a je akousi meditáciou pre štyri sláčikové nástroje. Základnou myšlienkou pri jej vzniku bola snaha o dosiahnutie nekomplikovaného výrazu. Procesovosť je podmieňovaná plynulým rozvíjaním hudobného toku, ktorý v istých momentoch sleduje líniu hudobnej skratky. Cantom firmom v zmysle "stáleho hlasu" nazývam nie síce nemenný, avšak určitým spôsobom stále znejúci a rozvíjaný jednoduchý melodický model.


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 1988, s. 39 – 40.)

Prvé uvedenie na Slovensku

18. 2. 1989, Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
INTERPRETI: Filharmonické kvarteto
X