O diele:

Agnus Dei ako časť omšového ordinária symbolizuje svojim postavením v liturgii Rímsko-katolíckej cirkvi skrytú mystickú jednotu Baránka s ľudstvom - To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia: oprali si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi (Zjavenie 7, 14). Liturgický text bol pre mňa podkladom pre pochopenie tejto skutočnosti a jej abstrakciu do hudobnej roviny.


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 1998)

Prvé uvedenie na Slovensku

17. 11. 1998, Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
INTERPRETI: Jana Pastorková (s), Teodor Brcko (vc), Michal Sťahel (vc)
X