Časti diela:
Do mesta Betléma
Ej, ej, pastieri
Tichá noc

X