Časti diela:
Nechoď ty, šuhajko
Poniže Braniska
A ty, dievča, luteránča

X