O diele:

Concertino pre komorný orchester je upravená verzia skladby z r. 1948, ktorá bola pôvodne určená Českému nonetu. Ferenczy sa k nej vrátil r. 1973, reinštrumentoval ju, niekoľkým úsekom dal výraznejšiu zvukovú plnosť a rovnováhu dychového a sláčikového ansámblu a revidoval niektoré detaily. Skladba je skomponovaná na základe klasického sonátového cyklu, koncentrovaného do jednej časti s introdukciou. Vo svojej novej podobe demonštruje Ferenczyho cit pre kontrast a variantné využitie koncertantnej faktúry.


(Milan Adamčiak, in: LP Oto Ferenczy (The Northern Star), Opus, 1984)

Prvé uvedenie na Slovensku

12. 2. 1977, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ľudovít Rajter (dir.)
X