O diele:

Prvýkrát som objavil detské gitary pred niekoľkými rokmi v Amsterdame počas príjemného večera s Davidom Drammom. Po návrate do Berlína, môjho prechodného bydliska, som nakúpil množstvo týchto nástrojov a začal ich úpoužívať v sérii skladieb s názvom (alebo podtitulom) "Rock me, baby! No..." Počas posledných pár rokov som "prepisoval" diela starých majstrov (Bach, Ives, Monteverdi, Mozart), všetkých tých, ktorí mali pre mňa osobne hlbokú hudobnú alebo osobnú dôležitosť. Niektoré z týchto skladieb preto jednoducho nesú názov podľa mena toho-ktorého skladateľa. Machaut...je re-mixom krásnej zrkadlovej piesne Guillaumea de Machauta z perspektívy nášho súčasného hi-tech sveta.


(autor, in: bulletin Melos-Étos 2001)

X