O diele:

Kompozícia vznikla v roku 1993. Prvá téma je z introdukcie opery, kde ju hrá sólový klarinet a tóny, z ktorých sa skladá - e, a, d, h - sú na violončele prirodzenými flažoletmi. V priebehu skladby téma prechádza rôznymi zmenami v transpozícii a obmenami v rytme. Druhá téma je hlavným motívom jednej z árií a kontrastuje s prvou myšlienkou. Aj tu využívam prirodzené flažoletové hmaty, čo mám dodať skladbe zvláštny kolorit. Dvojhmaty, akordy, rýchle behy sa striedajú a skladba sa končí opakovaním a spojením tém, z ktorých prvá je výraznejšia a preto dominujúca...


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 1994)

Prvé uvedenie na Slovensku

24. 11. 1994, Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
X