Časti diela:
Na výlete. Allegro moderato
V lese. Andante
Hra na lúke. Allegro vivo
Veselý návrat. Pochod. Tempo di marcia

X