O diele:

Venované Pavlovi Ihringovi.

Varianty“ pre klarinet sólo (1998). Nerád hovorím o svojej hudbe príliš veľa. Pre mňa je hudba iná komunikácia, not even jazyk medzi mnou a bohom a tiež ľuďmi. Nedokážem ju verbalizovať, pretože je inou rovinou myslenia. Hudba je ako verné zrkadlo celej osobnosti skladateľa. Nedokážeš klamať... je tebou... a nedokážeš uniknúť. Vnímam a chápem svoje hudobné myslenie ako živý organický trojdimenzionálny proces (niečo ako 'štruktúru', avšak živú). Materiál je taký koncentrovaný, že každý tón má svoju vlastnú substanciu. Hudobné línie a roviny vyrastajú jedna z druhej, textúra je viac kontrapunktická – heterofonická. V sólových skladbách, ako sú aj Varianty pre klarinet sólo, sú tieto znaky prítomné v rovine skrytého kontrapunktu. Význam času, ako ho chápeme (roky, hodiny, minúty, sekundy), má v tomto prípade odlišnú podstatu. Pre mňa čas nie je jednoduchou horizontálnou líniou od narodenia po 70. alebo 80. vek života, ale vertikálou. Má viacero dimenzií, a proces zrodu a zániku, prítomného, minulého a budúceho sa deje v tom istom 'čase', len na odlišných rovinách...


(autor, uvedené v rámci štúdie MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie. In: Slovenská hudba 36, 2010/1, s. 34.)

Prvé uvedenie v zahraničí

3. 3. 1999, Jeruzalem, IL
INTERPRETI: Dan Rapaport (cl)
X