O diele:

Písať zmysluplne o hudbe nie je vôbec jednoduché. Najmä, ak ide o vlastnú skladbu, na ktorú sa dnes už pozerám z diaľky. A napriek tej vzdialenosti mám pri Trombománii stále taký príjemný pocit zo vtedajších stretnutí s vynikajúcimi slovenskými hráčmi, ktorí mali chuť lúskať partitúry svojich súčasníkov a rozdať si to trebárs aj s Vinkom Globokarom a ako on ponímať trombón celkom inak než bolo zvykom. Z tejto vôle skúšať robiť veci inak vlastne Trombománia vznikla.


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 2014, s. 13.)

X