O diele:

Obsah hymnu Ave, maris stella (Buď pozdravená, hviezda morská) a štruktúra latinského textu bola pre mňa akýmsi spojením úcty k Matke Božej a Božej múdrosti, ktorá sa vynára v ľudských osudoch ako hviezda, nad morom času. Každá hudba nesie isté subjektívne tajomstvo a ako tvorca tejto skladby som bol aj ja pri jej komponovaní poznačený svojím vlastným "ľudským" tajomstvom, ktoré sa stráca v mori času, ale ako každý ľudský čin sa zároveň odráža v Božej múdrosti.


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 2000)

Prvé uvedenie na Slovensku

15. 11. 2000, Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
INTERPRETI: Jana Pastorková (s), Peter Krajniak (vn), Jozef Lupták (vc)
X