O diele:

V skladbe ide o zvláštne riešenie formy, ktoré umožňuje nezvyčajné rozvíjanie myšlienok - prenesenia básnickej formy villonskej balady do hudby. Jednotlivé časti sú vystavané ako strofy básne s návratmi k základným motivickým útvarom na koncoch úsekov a širším refrénom, ktorý sa v rôznych variáciách vracia na konci každej časti. Hudba každej časti k tomuto refrénu smeruje ako k svojmu myšlienkovému vrcholu. Refrénový útvar je najširšie rozpracovaný v závere, ktorý má funkciu krátkeho myšlienkového zhrnutia ("poslania")m charakteristického pre túto básnickú formu. Základom štruktúry skladby je dvanásťtónový rad, z ktorého sa odvodzujú všetky melodické i harmonické vzťahy, ktorý sa však v skladbe v svojej základnej podobe nikdy neobjaví.


(autor)

Časti diela:
Allegretto
Molto lento
Allegro
Allegro moderato

X