O diele:

Skladba vznikla ako výraz priebežného záujmu o začlenenie akordeónu do komorných zostáv. Mojím zámerom vtedy bolo hľadať nové zvukové možnosti; preto vznikla táto modifikácia klasického klavírneho tria. ... Dielo má základný pôdorys klasického tria, rozvrhnutého do štyroch častí, s attacca nástupom finale.


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 2004)

Časti diela:
Con moto
Allegro molto
Andante sostenuto
Allegro giocoso poco rustico


Prvé uvedenie na Slovensku

17. 11. 2004, Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
INTERPRETI: Zuzana Gavorníková Paštéková (vn), Eugen Prochác (vc), Boris Lenko (ac)
X