O diele:

Trio vzniklo ako skladba pre Hummelovo trio, ktorému som ju aj venoval. Základným hudobným nápadom bola konfrontácia pohyblivých plôch podobných aleatorike (sú však rytmicky presne zapísané), akéhosi zápasu trojice nástrojov, so syrytmickými dvojhmatmi sláčikových nástrojov. K nim sa pridružila odpoveď sláčikov sul ponticello, čo sa stalo základom hlavnej tematickej oblasti. Prvá časť, ktorá z tohto nápadu bezprostredne vyrastá, sa rozvíja trochu rapsodicky, s častými výkyvmi tempa (Allegro non troppo). Druhá časť je lyrickým dialógom medzi klavírom a dvojicou sláčikových nástrojov, ktorý vyústi do spoločného trojspevu s individualizovaným prejavom nástrojov (Adagio molto). Tretia časť (Allegretto giocoso) je finále s prvkami scherza. Prináša hravú tému v sláčikových nástrojoch, stavanú na striedajúcom metrickom základe, konfrontovanú s imitáciou klavíra proti metru sláčikov. Skladba sa rozvíja až k rozmarnému strednému dielu (Meno mosso), po ktorom využívam hindemithovský postup spätného pohybu celej predošlej hudby až do záveru.


(Bulletin Melos-Étos 1991, autor)

Časti diela:
Allegro non troppo
Adagio molto
Allegretto giocoso. Meno mosso


Prvé uvedenie na Slovensku

2. 1991, Mirbachov palác, Bratislava, SK
INTERPRETI: Hummelovo trio
X