O diele:

Prácu na Sláčikovom kvartete č. 4, op. 72 som začal asi v októbri 1989. V tom čase som sa intenzívnejšie zaoberal štúdiom posledných Beethovenových kvartet; táto skutočnosť ovplyvnila poňatie pôdorysu formy, v ktorom jednotlivé časti nadväzujú v jednom prúde bezprostredne na seba a každá je viac-menej kontrastným vyústením predchádzajúcej. Prácu na kvartete prerušili udalosti v novembri 1989 spolu s inými starosťami. Začiatkom r. 1990 som sa k práci vrátil a finale, ktoré som vtedy písal, sa stalo osobnou reflexiou novembrových udalostí. Štrukturálny kvartsekundový základ skladby vo svojom melodickom rozložení pripomína začiatok Marseillaisy, ktorá je pre mňa prvou a najvýraznejšou hymnou demokracie (ostatne "l`étandard sanglant" - "krvavý prápor" - bol znakom zvrhnutej totalitnej diktatúry); na tomto základe som vybudoval oblúk finale až k extatickému výrazu. Časti skladby ... teda pokračujú v jednom prúde...


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 2002)

Časti diela:
Introduzione
Fuga
Intermezzo
Scherzo con variazioni
Adagio
Ricapitulazione dalla Fuga
Finale


Prvé uvedenie na Slovensku

13. 11. 2002, Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
X