O diele:

Dve symfonické fresky op. 32 tvoria voľný dvojčasťový cyklus. Fresky sú zameraním kontrastné: prvá sa pohybuje v rovine dramatických konfliktov a tragiky, druhá v rovine lyriky a radosti. Prvá freska vznikla na jeseň r. 1972 v čase 10. výročia úmrtia mojej matky. Je meditáciou o ťažkostiach života a nutnosti vyrovnávať sa s nimi. Druhá freska (s podtitulom O mladosti) vznikla v r. 1975 ako protipól prvej fresky. Je konfrontáciou spomienok na vlastnú mladosť s dnešným životom mladých ľudí. Formová koncepcia obidvoch fresiek je evolučná. I tu som volil dva rôzne prístupy k riešeniu formy: prvá freska neustále rozvíja základný motivický materiál na trojdielnom pôdoryse. Materiál prvého, pomalého dielu sa v strednom allegre dostáva do dramatických konfliktov, aby sa v závere opäť meditatívne doriešil. Druhá freska je cyklom kontrastných fragmentov zjednotených cantom firmom. Zvuková štruktúra vychádza z voľnej intervalovej kombinácie: v prvej sa opiera o náznak úsekov intervalových sérií, v druhej vychádza z niekoľkých základných intervalov.


(autor, in: bulletin Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby 1979, s. 19.)

Prvé uvedenie na Slovensku

24. 2. 1979, Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
X