O diele:

Dielo vzniklo na jar 1986 z potreby zamyslieť sa, zhrnúť zážitky posledných rokov, poznamenaných o. i. vážnymi zdravotnými problémami. V žiadnom prípade však nejde o programovú skladbu, azda iba v scherze cítiť východisko: rozvíja sa pri istej redukcii materiálu ako horúčkovitý sen. Tematický materiál sa vyvíja zo stručného kvartosekundárneho nápadu: v prvej časti sa vo svojej základnej podobe realizuje ako motivické jadro kontrastnej témy. Po pomerne nepokojnom rozvedení sa vracia ako vrchol prvej časti: to si vynútilo zrkadlovú reprízu s nástupom hlavnej témy až po odznení kontrastnej. 2. časť - scherzo - sa spočiatku dlho drží vo vysokých polohách orchestra, postupne zostúpi do celej zvukovej šírky a v závere klesá do hlbších polôh. Zužovanie štruktúry do hĺbok si ako protiklad úvodného rozširovania zvukového ambitu z výšok vyžiadalo traktovanie úvodného materiálu v inverzii spútného postupu (raka). 3. časť - adagio - je lyricky ladená meditácia s niekoľkými dramatickými akcentmi. Finále napriek svojmu relatívne samostatnému materiálu syntetizuje niektoré prvky z predošlých častí do novej podoby. V závere ako celková kulminácia sa navracia vrcholová plocha z 1. časti, vystavaná z jadra kontrastnej témy, v konfrontácii s chorálom z adagia.


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 1988, s. 44.)

Časti diela:
Allegro moderato
Allegro molto sempre giusto
Adagio molto
Allegro agitato


Prvé uvedenie na Slovensku

17. 2. 1988, Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
X