O diele:

Keď začala v osemdesiatych rokoch na bratislavskom konzervatóriu vyučovať cimbal vynikajúca koncertná umelkyňa Ludmila Dadáková, vzbudila vo mne záujem o tento nástroj. Ukázala, že cimbal nie je iba nástrojom ľudových kapiel slovenských či moravských, ale môže vystupovať aj ako seriózny koncertný nástroj, ako ho chápal vlastne už Igor Stravinskij. Z tohto záujmu vznikla v roku 1987 Suita pre cimbal sólo, op. 66 a v roku 1989 Koncert pre cimbal a orchester, op. 70. Tento koncert patrí do skupiny skladieb pre koncertne menej využívané nástroje (akordeón, pozauna, tuba a napokon cimbal), pre ktoré som už tiež písal. Tento koncert som pôvodne skomponoval pre Ludmilu Dadákovú, po prvý raz ho však uviedla jej žiačka Enikö Ginzeryová na svojom absolventskom koncerte (vtedy však iba s klavírom).


(Bulletin NSH 2000, autor)

Časti diela:
Allegro moderato
Molto Lento
Andante
Allegro vivace

X