Časti diela:
Proč
Rada
Únik
U moře
Posedlí dni
V litovelských loukách
Červenec
V polích po výmlatu
Sad u nás
Kde zemi radlicemi zraňovanou

X