O diele:

Skladba je prejavom snahy po overení si možností práce s novým zvukom; na problematiku zvukovosti je natoľko zameraná, že jej v autorských predstavách najlepšie zodpovedá zvuková stránka francúzskeho názvu. Zvukový materiál skladby je rozvinutý do niekoľkých vrstiev. V základnej vrstve ide o postupnú premenu kontinuitného zvuku od šumovej kvality k tónovej. K tomuto pozadiu sa pripájajú ďalšie, vrstva s diferencovaným materiálom, vyvodeným hlavne zo základného šumu rôznym spracovaním s rôznou rytmizáciou. Dramatický plán skladby je vystavaný na postupnom zahusťovaní zvukovej faktúry týchto vrstiev až k prvému vrcholu, po ktorom sa naopak tieto vrstvy zrieďujú a dávajú vyniknúť viac základnej vrstve, ktorá graduje ku konečnému vrcholu. Štvorstopový záznam originálnej verzie skladby využíva možnosť priestorového zvukového účinku; pohyb zvuku v priestore dokresľuje zámer autora.


(autor)

Prvé uvedenie na Slovensku

1. 12. 1970, Prehliadka slovenskej tvorby "Jeseň 1970", Zrkadlová sieň, Trnava, SK
INTERPRETI: Peter Janík (C), Ján Backstuber (C)
X