Časti diela:
Téma
Romanca
Valčík
Intermezzo
Tanec
Fúga

X