Časti diela:
Krížom krážom samé čiary
Farebné škvrny
Štvorec na štvorec
Pajác
Krížime kruhy

X