Časti diela:
Boj o Bratislavu
Vďaka sovietskej armáde za oslobodenie
Tryzna za padlých hrdinov

X