O diele:

Sonátu pre husle a klavír som koncipoval ako trojčasťový sonátový cyklus so základnými obrysmi klasického tvaru. V komornom ladení tu vyznievajú osobné zážitky, ktoré prenesením do abstrakcie nadobúdajú všeobecne platný význam. Pri ich vyjadrovaní som sa sústredil na jednoliatosť výrazových prostriedkov zo zásoby môjho súčasného hudobného slovníka. V prvej časti, vystavanej v sonátovej forme, hovorím o odhodlanosti, húževnatom zápase o život so životom. Druhá časť (rozvinutá piesňová forma) spieva o smútku nad stratou veľmi blízkej bytosti. Treťou časťou, komponovanou ako finále rondového typu, prenikajú závany pocitu spokojnosti v radostných chvíľach života - pri dotyku s dosiahnutými životnými cieľmi.


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 1989, s. 42 – 43.)

Časti diela:
Allegro comodo
Grave
Allegro giocoso


Prvé uvedenie na Slovensku

18. 2. 1989, Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
INTERPRETI: Josef Skořepa (vn), Otakar Šebesta (pf)
X