O diele:

Venovaný žiakom ĽŠU.Časti diela:
Allegro moderato
Larghetto
Tempo giusto

X