O diele:

Venovaný žiakom ĽŠU a konzervatórií.



X