O diele:

Chcel som v nej zobraziť život v celej svojej šírke a rozmanitosti tak, ako ho vidím okolo seba. Mám dve životné zásady. V prvom rade sa usilujem vyberať si zo života to dobré, pekné, radostné a ako skladateľ sa snažím tieto pocity preniesť do svojej tvorby. To bolo mojou ambíciou i v prípade tejto skladby. Mojou druhou zásadou je umelecká úprimnosť. Ak autor pristupuje k tvorbe úprimne, spontánne, v konečnom dôsledku sa to prejaví i v skladbe. Toto bolo i mottom mojej Symfónie - vyjadriť optimizmus života, ale i vážne chvíle, smútok, či trpkosť. Chcel som zobraziť mnohorakosť životných situácií, ktoré - i keď nie sú vždy príjemné - majú jasnú perspektívu, nádej do budúcnosti.


(autor, in: bulletin Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby 1984, s. 25.)

Časti diela:
Allegro con spirito
Adagio non troppo. Allegretto scherzando
Presto


Prvé uvedenie na Slovensku

13. 2. 1984, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
X