Časti diela:
Invokácia
Gadeirov žiaľ
Tanec bábky (Veštba)
Vladárov kov
Nárek Kleito
Sochárove trampoty (Groteskný rozhovor)
Odhodlanie Aténčanov
Posolstvo aténskeho zajatca (Modlitba)
Súd desiatich
Pieseň dievčaťa z prístavu
Skaza Atlantídy
Žalospev

X