Časti diela:
K polnoci sa chýli
Polnočné blues
Brieždi sa

X