O diele:

Ide o štyri samostatné sonáty, každá je pre jeden sólový nástroj - trúbku, lesný roh, trombón a tubu. Možno ich predvádzať sólovo i v najrozličnejších zoskupeniach - duách, triách a konečne ako kvarteto. Party sú interpretačne náročné, ale bez samoúčelnej virtuozity.


(autor, in: bulletin Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby 1986)

X