O diele:

V hudobnej tvorbe sa často stretávame s pojmami duo alebo dueto. Ide o skladbu pre dva hlasy, ktorú interpretujú (hrajú alebo spievajú) dvaja, prípadne viac umelcov. Ak skladateľ napíše skladbu vyslovene pre dvoch interpretov, nazve ju zvyčajne Hudba pre dvoch. Bolo to dávno, presnejšie v roku 1990. Cestoval som električkou a oproti mne sedel mladý pár, držali sa za ruky a tíško sa rozprávali. Nechtiac ma inšpirovali k tomu, aby som napísal komornú skladbičku, ktorú som im v duchu venoval.


(Bulletin k Nedeľnému matiné GMB 8. októbra 2006)

Časti diela:
Allegro
Andante
Andante con moto
Andante
Allegro

X