O diele:

Už štyri roky sa zaoberám M. Gorkým a zaujal ma do tej miery, že som si z jeho tvorby vybral postavu pre moju operu, ktorá má názov žena. Ide o tri samostatné jednoaktovky s troma hrdinkami jeho poviedok. Námet ma natoľko strhol, že som myslel na dielo prakticky vo dne a v noci, ba stalo sa súčasťou môjho života. Nedokázal som sa so svojimi hrdinkami rozlúčiť, preto som sa pokúsil oživiť všetko, čo som do tvorby opery vložil vo forme zhustenejšej, stručnejšej, ale sumarizujúcej predohry. M. Gorkého si nesmierne vážim, v mojich očiach je jedným z najväčších klasikov ruskej literatúry, ale i svetovej. Snažil som sa preto i hudobné prostriedky voliť primerane k mojim predstavám o čistom, klasickom a hlboko ľudskom...


(autor, in: bulletin Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby 1984, s. 72.)

Prvé uvedenie na Slovensku

17. 2. 1984, Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
X