Časti diela:
Dnes
Ďakujem ti
Načúvaj duši
Prípitok

X