Časti diela:
Oblaky letia
V žatvu
Bojím sa
Pusto je
Balada
Jarný motív
To bude ráno!

X