Časti diela:
Prvé akty
Akt
Žena
Bez slov
Rozlúčenie

X