Časti diela:
Ozývaj sa, hora
Už ma volá hora
Dolina, dolinôčka
Ej, len nám posvieť ohníček
Hybaj, hybaj
Zabili môjho sokola
Hora, hora, mater moja
Búvaj, búvaj
Kedyže ťa, milý
Vitaj, vitaj, sokolíku

X