Časti diela:
Do tábora
Budíček
Česť vlajke
Svieti slnce
Pieseň o hrdinovi
Vitaj, lúčka
List mame
Tanček
Pieseň o domovine krásnej
Už súmrak padá

X