Časti diela:
I. Chvála vody, Detstvo, Mama, Rodný kraj
II. Chvála vody, Chlapec, Ako smrť, Premeny
III. Chvála vody, Vŕba, Púpavky, Jeseň
IV. Chvála vody, A zase vonia orechová jeseň

X