Časti diela:
Má milá se ptala
Pásel Janek
Roste borovenka
Počúvaj, počúvaj

X