Časti diela:
Počúvaj, počúvaj
Hej, už sa na tej hore
Tou našou dolinečkou

X