Časti diela:
Zasvietilo slunéčko
Ej, keď já len pôjdem
Ach, mamenko moja
Keď sa Janko do vojny bral
Tá vojnička, tá vojna

X